Ansiomerkit

Ansiomerkkisäännöt
Suomen Snautserikerho ry:n ansiomerkit otetaan käyttöön 1.1.2006 alkaen. Ensimmäisen kerran ansiomerkkejä jaetaan hallituksen vahvistamien sääntöjen mukaan vuosikokouksessa -06 ja sen jälkeen jäsenistön ja hallituksen valitsemille henkilöille tarvittaessa vuosittain vuosikokouksessa. Esitykset ansiomerkin saajista on toimitettava hallitukselle ajoissa, vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Ansiomerkin saajan on täytettävä hallituksen vahvistamat vaatimukset.

HOPEINEN SNAUTSERIN PÄÄ
Hopeinen snautserin pää voidaan jakaa henkilölle, joka on työskennellyt aktiivisesti Suomen Snautserikerho ry:n hyväksi vähintään 5 vuotta ja on kerhon jäsen. Henkilön on pitänyt aktiivisesti ottaa osaa erilaisiin SSnk:.n järjestämiin tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin SSnk on osallistunut sekä osallistumalla että työpanoksella. Tapahtumaan osallistumisen on oltava sellaista, että se tuo selvästi esiin, että henkilö edustaa nimenomaan SSnk:a Pelkkä hallitus- tai toimikuntatyö ei riitä ansiomerkin saamiseen. Merkki voidaan jakaa myös huomionosoituksena hallituksen päätöksen mukaan erityisen ansiokkaalle henkilölle, joka ei täytä jotakin yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin voi saada vain kerran. Ansiomerkkiä seuraa kunniakirja.

KULTAINEN SNAUTSERIN PÄÄ
Kultainen snautserin pää voidaan jakaa henkilölle, joka on työskennellyt aktiivisesti Suomen Snautserikerho ry:n hyväksi vähintään 8 vuotta. Henkilön on pitänyt aktiivisesti ottaa osaa erilaisiin SSnk:.n järjestämiin tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin SSnk on osallistunut sekä osallistumalla että työpanoksella. Tapahtumaan osallistumisen on oltava sellaista, että se tuo selvästi esiin, että henkilö edustaa nimenomaan SSnk:a. Pelkkä hallitus- tai toimikuntatyö ei riitä ansiomerkin saamiseen. Merkki voidaan jakaa myös huomionosoituksena hallituksen päätöksen mukaan erityisen ansiokkaalle henkilölle, joka ei täytä jotakin yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin saamisen edellytyksenä on se, että henkilölle on jo aikaisemmin annettu hopeinen ansiomerkki. Poikkeuksellisesti vuonna 2006 kultainen merkki voidaan myöntää ilman edeltävää hopeista ansiomerkkiä. Ansiomerkin voi saada vain kerran. Ansiomerkkiä seuraa kunniakirja

KUNNIAJÄSENYYS
Kunniajäsenyys voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt aktiivisesti Suomen Snautserikerho ry:n hyväksi vähintään 10 vuotta. Henkilön on pitänyt aktiivisesti ottaa osaa erilaisiin tapahtumiin sekä osallistumalla että työpanoksella. Henkilön on pitänyt aktiivisesti ottaa osaa erilaisiin SSnk:.n järjestämiin tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin SSnk on osallistunut sekä osallistumalla että työpanoksella. Tapahtumaan osallistumisen on oltava sellaista, että se tuo selvästi esiin, että henkilö edustaa nimenomaan SSnk:a Pelkkä hallitus- tai toimikuntatyö ei riitä kunniajäsenyyteen. Kunniajäsenyys voidaan myöntää myös huomionosoituksena hallituksen päätöksen mukaan erityisen ansiokkaalle henkilölle, joka ei täytä jotakin yllä olevista kriteereistä.

Kunniajäseneksi nimettävä on aiemmin palkittu Suomen Snautserikerhon kultaisella snautserin päällä. Kunniajäsenyys on samalla vapaa ainaisjäsenyys täysin äänioikeuksin. Kunniajäsenyyden osoituksena on kunniakirja.

Näitä sääntöjä voi muuttaa vain SSnK ry:n hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Hyvinkäällä 15.12.2005 Suomen Snautserikerhon hallitus

Ansiomerkkien saajat:

2019:
HOPEINEN MERKKI:
Pia Torvinen
Tuula Pyysalo

2017:
KULTAINEN MERKKI:
Johanna Komulainen

HOPEINEN MERKKI:
Terhi Heikkilä
Tarja Tervonen
Piia Räsänen
Sanna Jyrävänkoski
Anneli Alfthan

2015:
KULTAINEN MERKKI:
Pia Möller
Anu Alanen
Maria Montell
Eila Kettunen

HOPEINEN MERKKI:
Anja Lindberg
Jenni Siitonen
Johanna Vihavainen

2013:
KULTAINEN MERKKI:
Kimmo Alanen
Anu Katila

HOPEINEN MERKKI:
Maria Montell
Kirsi Kentala

2012:
KULTAINEN MERKKI:
Tuija Rantanen

2011:
HOPEINEN MERKKI:
Pia Möller
Anu Alanen
Kimmo Alanen
Minna Saalanto
Tuija Rantanen

2007:
HOPEINEN MERKKI:
Tuula Lalli
Leila Komulainen
Johanna Komulainen
Anu Katila

2006:
KULTAINEN MERKKI:
Seija Siitonen
Pentti Nenonen
Jarmo Palander

HOPEINEN MERKKI:
Eila Kettunen
Kristian Konsin
Jari Suomalainen