Uuden hallituksen kokoonpano

Uuden hallituksen kokoonpano

Kerhon syyskokouksessa 21.10.2018 äänestettiin uuden hallituksen kokoonpanosta. Kerhon puheenjohtajana jatkaa Kimmo Alanen. Salme Korkala ja Marjukka Puustinen jatkavat hallituksen jäseninä. Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä uudelle 2-vuotiskaudelle valittiin Päivi Pöllänen ja Pia Torvinen. Uusina hallitukseen valittiin 2-vuotiskaudelle Anu Ala-Äijälä ja Elina Halmu. 1-vuotiskaudelle valittiin Eija Sakko eroa pyytäneen Tiia Einolan tilalle. Hallituksen uusien jäsenten esittelyt voit lukea seuraavasta Snautseri-Pinseri-lehdestä. Nettisivuille uuden hallituksen kokoonpano päivitetään mahdollisimman pian.