MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvaus

Mitä on MH-luonnekuvaus?
MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Ja näin pystytään tekemään rodulle ihanneluonnekuva. Snautsereille ei vielä ole ihanneluonnekuvaa tehtynä.

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa (tuomarit) tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen ärsytystilanne aloitetaan samalla tavalla kaikille koirille. Koiran osoittaessa vähäistä kiinnostusta tai se ei kiinnostu ollenkaan, ei osiota tehdä erilaiseksi tai kiinnostavammaksi koiran aktivoimiseksi. Koiran käsittely ja ärsytystilanteet ovat jokaiselle voimakkuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset. Osiot päätetään siten, ettei siitä koidu koiralle uutta ärsytystilannetta. Ajalla on suuri merkitys koiran palautumiselle ja siksi eri toimenpiteet suoritetaan tietyin aikavälein.

Koiralle annetaan palautumiseen riittävästi aikaa. Jotkut koirat selvittävät tilanteen jo kaukaa. Koiran epäröidessä tutustuttamista jatketaan. Arkojen koirien kanssa voidaan joutua ylittämään aikarajat.

Miten kuvaukseen pääsee?
Koiran pitää olla 18 kuukautta täyttänyt, jonka jälkeen voi yrittää ilmoittautua testiin, joita järjestetään eri puolilla Suomea. MH-luonnekuvausten ilmoittautumistiedot löytyvät Palveluskoiraliiton Virkku-palvelusta.

Lisätietoa MH-luonnekuvauksesta löytyy Kennelliitton mh-luonnekuvaus sivulta.