Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Suomen Snautserikerho ry
Yhteystiedot

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Jäsensihteeri: jasensihteeri (at) ssnk.fi

3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteri on perustettu jäsentietojen ylläpitämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
– jäsenen nimi ja osoitetiedot
– puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– jäsenyyslaji (varsinainen-, perhe-, tuki- ja kunniajäsen)
– liittymispäivä
– maksusuoritukset
– koiran nimi, mikäli jäsen tai kasvattaja sen ilmoittaa (vapaaehtoinen)
– mahdollisen perhenjäsen nimi ja perhesuhde (samaan ruokakuntaan varsinaisen jäsenen kanssa kuuluva)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsentiedot saadaan suoraan joko jäseneltä tai hänen jäsenmaksunsa maksavalta koirankasvattajalta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsentietoja ei luovuteta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto: Jäsenlistoja ei yleensä tulosteta tai löydy muussa kuin sähköisessä muodossa. Mikäli jäsenluetteloita löytyy tulosteina, säilytetään ne jäsensihteerin kotona erillisessä mapissa kaapissa.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto: Jäsenrekisteri on internetissä toimiva ja säilytetty palvelu. Palveluun  kirjautumiseen tarvittavat tunnukset ovat jäsensihteerillä, sihteerillä ja puheenjohtajalla. Palvelua käytetään Netti-Jäseri ohjelmalla.