Luonnetesti

Luonnetesti

Mikä on luonnetesti?
Luonnetesti alkaa ohjaajan haastattelulla, jonka jälkeen varsinainen testi koostuu 8 osasta, jotka ovat suoritusjärjestyksessä leikki, kelkka, puolustushalukoe, haalari, tynnyri, pimeä huone, seinä ja lopuksi laukauspelottomuuskoe. Leikki eli taisteluhalukoe nimensä mukaisesti testaa koiran taisteluhalua (IV). Kelkka testaa koiran toimintakykyä (I) uhan alla. Kelkka on hahmo, joka näyttää ihmiseltä, mutta siitä puuttuu ihmismäiset liikkeet ja hajut, ja näin ollen on koiralle ennestään tuntematon uhka. Kelkan jälkeen siirrytään puolustushalukokeelle, joka nimensä mukaisesti testaa puolustushalua (III), jossa toinen tuomareista tekee piilosta uhkaavalta näyttävän hyökkäyksen koirakkoa kohti. Puolustushalukokeen jälkeen tulee haalari, joka testaa koiran kovuutta (VII). Haalarin jälkeen tulee rämisevä tynnyri, joka testaa koiran temperamenttia (VI). Tynnyrin jälkeen tulee pimeä huone, joka taas testaa koiran toimintakykyä (I), mutta tällä kertaa ilman uhkaa. Pimeän huoneen jälkeen tulee seinä, jossa koira kiinnitetään yksin seinään ja tuomari tekee uhkaavan hyökkäyksen koiraa kohti ja lopuksi muuttuu ystävälliseksi. Tämä osa testaa koiran terävyyttä (II). Seinän jälkeen testi loppuu ampumiseen, jossa testataan koiran laukauspelottomuus. Testin jokaisessa osakokeessa arvioidaan edellä mainittujen 7 asian lisäksi koiran hermorakennetta (V) ja luoksepäästävyyttä (VIII) koko testisuorituksen ajan.

Miksi luonnetesti?
Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemisissä tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Snautsereilla testin varsinainen loppupistemäärä ei ole niinkään tärkeä, vaan huomattavasti oleellisempaa on se mistä osatuloksista se on muodostunut. Snautsereille on määritelty rodulle ihanneprofiili. Snautserien ihanne profiili on seuraava:

I toimintakyky: +1 kohtuullinen, +2 hyvä
II terävyys: +1 pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
III puolustushalu: +1 pieni, +3 kohtuullinen hillitty
IV taisteluhalu: -1 pieni, +2 kohtuullinen
V hermorakenne: +1 hieman rauhaton, +2 tasapainoinen
VI temperamentti: +1 erittäin vilkas, +2 kohtuullisen vilkas, +3 vilkas
VII kovuus: +1 hieman pehmeä, +3 kohtuullisen kova
VIII luoksepäästävyys: +2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen, +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Profiilien luomisen jälkeen testipöytäkirjaan on osa tuloksista jaettu vielä kahteen (a ja b) tai kolmeen (a, b ja c) osaan, mutta nämä uudet jaot ovat olleet käytössä vasta 2015 alkaen, joten niistä ei vielä ole kovin suurta tulosmassaa.

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/luonnetesti